Vi söker Kriminalvårdsfamiljer!

Skyddsvärnets familjehemsvård söker just nu familjehem som kan tänka sig att ta emot personer från Kriminalvården på vårdvistelse eller kontraktsvård. Familjehemmet måste ha erfarenhet av eller önska att arbeta med personer med bakgrund av kriminalitet eller kriminellt levnadssätt, beroende, psykisk ohälsa, olika neuropsykiatriska funktionshinder samt skyddsplaceringar.

För de familjer som önskar arbeta med klienter från Kriminalvården gäller följande krav:
1) Familjehem som tar emot klienter från Kriminalvården ska bestå av två vuxna personer över 25 år.
2) Familjehemmen tar endast emot en placerad klient åt gången oavsett varifrån den andra kommer.
3) Familjehemmet behöver kunna ta emot besök av familjehemskonsulenten en gång per vecka under hela placeringstiden.
4) Klienten måste bo inne hos familjen och ej i sidobyggnad.

Vad kan vi erbjuda?

Skyddsvärnets familjevård erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och regelbundna träffar för familjehemmen. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid och på helger. Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning med grund i Sveriges kommuner och landstings riktlinjer, men med hänsyn till uppdragets svårighetsgrad samt tidigare erfarenheter kan detta diskuteras.
Hör gärna av er till oss på Familjehemsvården så kan vi berätta mer.