Vi söker fler familjehem!

Skyddsvärnets familjevård söker familjehem för våra målgrupper, vilka bland annat kan vara ensamkommande flyktingbarn eller personer som är på väg att bli fria från sitt missbruk. Familjehemmet bör ha tid, engagemang och kunna erbjuda trygga och tillitsfulla relationer.

Familjerna bör vara bosatta i Stockholmsområdet. Familjevården erbjuder förstärkt konsulentstödd familjehemsvård med handledning, stöd och utbildning för familjehemmen. Vi erbjuder jourberedskap via telefon efter arbetstid.

Familjehemmen erbjuds möjlighet att regelbundet få träffa andra familjehemsvärdar för nätverksskapande och erfarenhetsutbyte. Familjehemmen erbjuds arvode och omkostnadsersättning enligt överenskommelse, med grund i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) riktlinjer.

Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta gärna Familjevårdens föreståndare Lisa Fridén: 070-423 96 72, lisa.friden@skyddsvarnet.se

Läs mer om familjehem här