Vi är på riktigt – Olika är viktigt

Det här är Lena och Viktor, båda med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och olika erfarenheter av arbetslivet. De är utbildare för Skyddsvärnets Inkludera-Mera-Utbildning som finns genom Projekt Certifiering. I höst föreläser de på ett frukostseminarium.

Den 1 maj beviljades Skyddsvärnet av Arvsfonden att överta driften av Projekt Certifiering. Projektet handlar om att utbilda och certifiera företag för att de i större utsträckning ska anställa personer med intellektuell funktionsnedsättning. Certifieringsprojektet fick sitt avstamp när elever på Kung Saga gymnasiesärskola uttryckte oro över de orättvisor som råder på dagens arbetsmarknad och hur svårt det är för denna grupp av elever att få ett arbete efter avslutade studier.

Vad är IF?

IF är inte en sjukdom utan ett lite annat sätt att vara på. Människor med IF skiljer sig väldigt mycket sinsemellan och har olika skillnader i funktionen. I korthet kan man säga att personer med IF ofta lär sig nya saker långsammare än andra och har svårt att ta till sig mycket information och abstrakta begrepp. Läs mer här.

Arbetsgivare kan göra skillnad

Idag är arbetslösheten bland personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) enorm. Genom certifieringen synliggörs de arbetsgivare som anställer eller anordnar praktik på sin arbetsplats. Det handlar om arbetsgivare som vill vara med och förändra rådande attityder på arbetsmarknaden. Läs mer på inkluderamera.nu.

Frukostseminarium 12 november

Hur skapar man en inkluderande företagskultur på riktigt? Under detta frukostseminarium lyfter Lena och Viktor kunskap och tips för hur en arbetsplats kan bli ännu bättre genom att våga öppna upp för nya förmågor och kollegor. Du kan redan nu reservera en plats på frukostseminariet.

Läs mer & boka plats