Verktyg och kunskap om Sex mot ersättning

I tisdags den 18 oktober hölls Skyddsvärnets seminarium Sex mot ersättning på ABF-huset i Stockholm.

Föreläste gjorde RFSL Ungdom: Pegasus om sex mot ersättning bland unga hbtq-personer. Projektledarna Anja Persson och Virág Finta presenterade Pegasus och de erfarenheter och behov som de möter.
Läs om RFSL Ungdoms arbete här.

Anna Ekstedt, expert inom prostitution och människohandel, Länsstyrelsen Stockholm och Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution & människohandel, Länstyrelsen berättade om Nationella Metodstöt mot prostitution och människohandels (NML) viktiga arbete och om den nya kampanjen DU AVGÖR som ska uppmärksamma sexköpare om deras ansvar för sexhandeln.
Läs mer om kampanjen här. 

Olga Gislén, Utredare, Socialstyrelsen berättade om Socialstyrelsens webbutbildning och utbildningsmaterial som handlar om att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning.
Ta del av utbildningsmaterialet.

Skyddsvärnet twittrade under seminariet.

anna-ekstedt-patrik-cederlof-svartvit

Anna Ekstedt & Patrik Cederlöf, Länsstyrelsen

 

anja-persson-virag-finta-rfsl-svartvit

Virág Finta & Anja Persson, RFSL Ungdom Pegasus

olga-gislen-socialstyrelsen-svartvit

Olga Gislén, Socialstyrelsen