Verksamhetsberättelse 2016

Skyddsvärnets verksamhetsberättelse för 2016 är här. Årets ”VB” bjuder på flera berättelser och bilder från våra verksamheter.

Beställ ett tryckt exemplar kostnadsfritt genom att mejla nyheter@skyddsvarnet.se eller läs den digitalt här