Olle Pallin Cox är gäst i veckans avsnitt om barns rättigheter.

img

Veckans podd: Barns rättigheter

Hur mår barn idag? Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020, men vad innebär den egentligen och hur kan den användas rent praktiskt? Vilken roll har idéburna organisationer i arbetet? Det och många andra frågor besvaras i detta avsnitt om barns rättigheter i Sverige, ett ämne som berör oss alla.

Förra veckan lanserades Skyddsvärnets nya podcast Idéburen välfärd. Podden syftar till att sprida kunskap om aktuella samhällsfrågor samt visa på kraften som finns inom idéburen sektor. I det senaste avsnittet lyfts frågor om barns rättigheter. Gästen Olle Pallin Cox som arbetar som regionombud på Bris i Stockholm, delar med sig av sin erfarenhet och kunskap på området samt berättar om Bris viktiga arbete.

– Passionen i mitt arbete handlar mycket om de mest utsatta barnen som inte har de vanliga skyddsmekanismerna. Barnen som har de svårt i skolan. Barnen som har det svårt socialt och kanske tidigt hamnar i någon form av utanförskap. Vi måste erbjuda någonting mer för de barn som inte har något annat. Vi kan inte bara släppa och ge upp. Alla barn har rätt till trygghet och stöd, säger Olle Pallin Cox.

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation som arbetar för att stötta och hjälpa utsatta barn och unga, men också för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter i samhället.

Podden Idéburen välfärd kommer ut med ett nytt avsnitt varje måndag och går att lyssna på via plattformar som Spotify, Apple Podcaster, Google podcasts eller direkt här nedan.