Valsta café stänger den 18 december

Det café i Valsta Centrum som Skyddsvärnet driver på uppdrag av Sigtuna kommun, kommer att upphöra den 18 december. Idén med caféet var främst att öka tryggheten genom att fler skulle vilja röra sig i centrum, samt att ge arbetsträning till invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ett 20-tal personer har under året varit inskrivna för sysselsättning och fått en arbetsförmågebedömning tack vare det partnerskap som Sigtuna kommun och Skyddsvärnet ingick 2019, och som innebar öppnandet av Valsta Café. Skyddsvärnet har, med stöd från kultur- och fritidsförvaltningen i Sigtuna kommun, också anordnat en stor mängd olika aktiviteter som varit till glädje för de som deltagit.

Att bedriva verksamhet under de omständigheter som råder, är dock svårt. Det handlar både om Coronapandemin och den utsatthet som personalen fått erfara. Därför avslutas partnerskapet och caféverksamheten upphör den 18 december.

– Jag tycker att Skyddsvärnet byggt upp och bedrivit en mycket fin verksamhet som har gett liv till centrum och glädje till många, säger biträdande kommundirektör Helen Kavanagh Berglund och beklagar att partnerskapet avslutas.

Nilla Helgesson, Direktor/VD Skyddsvärnet, instämmer:

– Det känns verkligen tråkigt att behöva avsluta vårt partnerskap som inneburit mycket positivt för många personer. Men vi måste prioritera vår personal och en fungerande arbetsmiljö, vilket krävs för att kunna göra ett kvalitativt gott arbete med arbetsförmågebedömningar.