Utbildningsdag 10 maj 2023

Skyddsvärnet är en del av den idéburna välfärden och möter personer i utsatthet. En målgrupp som ökat de senaste åren är personer med datorspelsberoende och hemmasittarproblematik.

Tillsammans med Sven Rollenhagen erbjuder nu Skyddsvärnet en utbildningsdag om datorspelsberoende och hemmasittare. Sven är socionom och har en bred och djup erfarenhet kring området. De senaste åren har Sven arbetat specialiserat med behandling. Sven är även författare och föreläsare.

Målet med dagen är att höja kunskapsnivån kring ämnet samt ge deltagarna inspiration och kunskap för att själva kunna arbeta bättre med frågan i sitt arbete.

Målgrupper för denna dag är personal inom elevhälsa, socialtjänst, BUP-mottagningar, behandlingshem och andra som i sin yrkesroll möter unga.

UR INNEHÅLLET
Skillnad på sunt bruk och beroende
WHO:s nya diagnos – Gaming Disorder
Kopplingen till NPF, depression och social fobi
Tidiga insatser – Hur kan problemen förebyggas
Kartläggning, utredning och behandling
Råd till föräldrar
Nycklar till framgång

DATUM: 10:e MAJ 2023
TIDER: 09.00-15.30 Stort utrymme till frågor och diskussion.
KOSTNAD: 2000 kr För- och eftermiddags fika, lunch samt Svens senaste bok om sociala medier ingår i avgiften.
PLATS: Skyddsvärnets lokaler på Drakenbergsgatan 22, 117 28 Stockholm

ANMÄLAN: lovisa.alenmark@skyddsvarnet.se senast 15 april