Utbildning kring datorspelsberoende och hemmasittare

Skyddsvärnet är en del av den idéburna välfärden och möter personer i utsatthet. En målgrupp som ökat de senaste åren är personer med datorspelsberoende och hemmasittarproblematik. Tillsammans med Sven Rollenhagen erbjuder nu Skyddsvärnet en processinriktad utbildning kring datorspelsberoende och hemmasittare. Helt nätbaserad och på distans.

Deltagarnas egna erfarenheter, tankar och önskemål kommer att vara en viktig del av kursen. Utbildningen pågår under en termin med fasta föreläsningar kombinerat med självstudier.

Sven är socionom och har en bred och djup erfarenhet kring området. De senaste åren har han arbetat specialiserat med behandling. Han är även författare och föreläsare.

Områden som tas upp i utbildningen är bland annat:

  • Skillnad på sunt bruk och beroende
  • WHO:s nya diagnos – Gaming Disorder
  • Kopplingen till NPF, depression och social fobi
  • Tidiga insatser – Hur kan problemen förebyggas
  • Kartläggning, utredning och behandling
  • Råd till föräldrar
  • Nycklar till framgång

Mål med kursen: Att höja kunskapsnivån kring ämnet samt ge deltagarna inspiration och kunskap för att själva kunna arbeta bättre med frågan i sitt arbete.

Målgrupp: Personal inom elevhälsa, socialtjänst, BUP-mottagningar, behandlingshem etc.

Tider: 4  halvdagar, 13.30–16.30, med avbrott för pauser.

Datum: 6/10.  27/10.  17/11.  8/12

Kostnad: 4 500 SEK per person.

Anmälan: Senast 30/9 till sven.rollenhagen@gmail.com
Frågor mejlas till Sven eller tas via 070-602 38 35.

www.spelfritt.se

Ladda ner inbjudan