Utbildning i GA-metoden. Nästa tillfälle i april.

I veckan hölls första utbildningstillfället i GA-metoden.

”I grupper har vi arbetat med skattning och återkopplingsverktyget, vilket blir ett alltmer handfast verktyg att använda för oss som arbetar med att stötta individer att bli mer anställningsbara inför arbetslivet. Nästa kurstillfälle blir under april.”

Jimmy Örnquist, områdeschef för Skyddsvärnets utbildning.

Läs mer om GA-metoden här.