Ung inlåst håller seminarium om frihetsberövade ungdomar

Vad innebär en vistelse på ett SiS-ungdomshem? Hur ser verkligheten ut för de intagna? Den 5 december håller Ung inlåsts projektledare ett seminarium på temat frihetsberövade ungdomar.

Skyddsvärnets projekt Ung inlåst startade i början av 2018. Det är ett treårigt Arvsfondsprojekt som ska hjälpa frihetsberövade ungdomar att få större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär. Projektet utbildar ungdomarna i vilka rättigheter och möjligheter de har, samt vilken sorts hjälp och stöd de kan få.

Under seminariet som hålls hos ABF den 5/12 kommer projektledarna Olle Eriksson och Jonas Klinteberg att berätta om första året med projektet. Frågor som kommer att tas upp är bland annat:

  • Hur har första året med projektet varit och vad är planen framöver?
  • Vilka är ungdomarna de träffar på i sitt arbete?
  • Vad säger forskningen om unga inlåsta?
  • Hur ser den politiska situationen ut?

Under seminariet kommer vi även att få ta del av Jonas egen berättelse om sin tid som ungdomskriminell och vad det var som hjälpte honom att komma ur det.

Vill du anmäla dig? Mejla seminarium@skyddsvarnet.se eller fyll i formuläret här.