Ung inlåst: Barn och unga som är i samhällets tvångsvård ska bemötas med kärlek

Vilka är egentligen ungdomarna som sitter på SiS ungdomshem? Och vad är orsaken till att de hamnat där? På Skyddsvärnets seminarium igår föreläste Ung inlåst om sitt arbete och om de krav de skulle vilja ställa på tvångsvården. Här kan du läsa ett kort utdrag.

Varje år placeras ungefär 1200 barn och ungdomar på SiS ungdomshem. Projekt Ung inlåst finns till för att utbilda dessa ungdomar i deras rättigheter och möjligheter, men också för att lyssna på deras berättelser och bakgrunder.

– Det spelar ingen roll hur bra behandlingen är om man som intagen inte blir tagen på allvar eller lyssnad på, säger Jonas Klinteberg, som själv har bott på SiS en gång i tiden.

Han berättar att de allra flesta ungdomar som hamnar på SiS ungdomshem inte gör det för att de har begått ett brott. De hamnar där eftersom de helt enkelt har vuxit upp under jobbiga hemförhållanden. Många har psykisk ohälsa och problem med missbruk och kriminalitet, men att enbart ha kriminalitet som orsak till placering är relativt ovanligt. Ung inlåst vill understryka att många av de som hamnar på SiS ungdomshem faktiskt är brottsoffer själva.

– Barn och ungdomar som är i samhällets tvångsvård ska bemötas med kärlek. Det är elementärt att personalen på hemmet ger trygghet eftersom de här ungdomarna inte får det någon annanstans, menar Olle Eriksson.

Förutom bemötandet har Ung inlåst många andra krav som de vill genomföra inom tvångsvården. Bland dessa finns till exempel att göra boendemiljön trevligare på hemmen och att man ska hålla hårdare utbildningskrav på personalen genom minst två års eftergymnasiala studier. Ung inlåst vill även se en granskning av skolverksamheten på varje institution, så att det blir mer jämlikt.

Förutom besöken på ungdomshemmen jobbar Olle och Jonas också med att opinionsbilda och utbilda. De driver en Facebooksida, planerar en podcast och håller just nu på att skriva en bok om ungdomarnas rättigheter. En bok som ska finnas tillgänglig på varje ungdomshem framöver.

– Vi känner ett stort engagemang för att alla människor ska få chanser i livet och möjligheter att komma på rätt köl igen. Fängelser och ungdomshem är oerhört ingripande åtgärder som görs i människors liv och dessa myndigheter ska kunna granskas och följas upp. Människor ska få den behandling de har rätt till.

Vill du veta mer om projektet eller kontakta projektledarna? Läs mer här eller följ dem på deras Facebooksida.

Ung inlåsts projektledare Jonas Klinteberg och Olle Eriksson