”Träningslägenheter behövs som ett steg mot ett helt självständigt liv”

Petra är vår nya enhetschef på Skyddsvärnets Träningslägenheter. Här berättar hon om arbetet och hur en träningslägenhet kan göra verklig skillnad i någons liv.

Välkommen Petra! Hur känns det?
Tack! Det känns bra att äntligen vara på plats.

Vad har du arbetat med tidigare?
Jag har bland annat varit kontaktperson, familjehemskonsulent, projektledare inom mentorskap, fältarbetare, föreståndare på ett aktivitetshus och som verksamhetschef inom familjevård. Jag har arbetat kommunalt och privat men mestadels inom ideell sektor. Jag måste erkänna att jag trivs som bäst i den sistnämnda kategorin.

Varför sökte du till Skyddsvärnet?
Arbetet innehåller många spännande delar. Jag tycker om att få att tänka flexibelt och ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Den målgrupp vi arbetar med är en ynnest att få komma i kontakt med, då det ger dig perspektiv på saker och ting. Sedan känns det faktum att vi är en non-profit organisation oerhört bra.

Vad gör Skyddsvärnets Träningslägenheter?
Vi erbjuder träningslägenheter som ligger spridda över Stockholm i vanliga hyreshus. Vi har även ett stödboende för ensamkommande flyktingungdomar. Till oss kommer de som är redo för ett mer självständigt boende men som fortfarande behöver ett visst stöd. Det stöd vi erbjuder är kontaktmannaskap som brukar ligga på cirka 3 timmar i veckan. Stödet ser olika ut och beror på vilket behov personen ifråga har, för vissa kan det handla om att ha någon att prata med om de svårigheter och utmaningar man har sitt dagliga liv. För en annan kan det handla om att få stöd i att komma iväg ut och röra på sig eller upprätthålla en struktur i vardagen.

Vem kan komma till er?
På vårt stödboende kan ensamkommande flyktingkillar mellan 17–20 år bo, oavsett om man har PUT eller inte. I våra träningslägenheter kan man bo om man är 18 år och uppåt. Vi vill att man har varit drogfri i minst sex månader vid inflytt samt att man har en sysselsättning på minst 50 %. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänst och i vissa fall Kriminalvården. Det går bra att kontakta oss för mer information eller platsförfrågan.

Hur ser arbetsgruppen ut?
Vi är ett bra team på sex kontaktpersoner och en vaktmästare. Det är en arbetsgrupp med många olika styrkor och kompetenser, och jag är verkligen full av beundran för dem och det arbete de utför. Att vara kontaktperson handlar om att vara både tydlig, flexibel, strukturerad och ha god intuitiv förmåga och självkännedom. Vår vaktmästare arbetar för att se till att våra lägenheter är fullt utrustade, att utflyttar sker smidigt och så en massa däremellan. Han är nog en av de mest effektiva människor jag mött!

Varför behövs träningslägenheter?
Träningslägenheter behövs som ett steg mot ett helt självständigt liv. Vi finns för de människor som kommit en bra bit på vägen men som fortfarande behöver ett visst stöd i vardagen. Målet är att de som bor hos oss ska få en en fungerande tillvaro och komma vidare till egen bostad eller annan boendeform.

Som hyresvärd kan man göra en viktig social insats. På vilket sätt?
Varje enskild träningslägenhet kan göra verklig skillnad i någons liv. Som hyresvärd kan man göra en fantastisk insats genom att samarbeta med oss – att vara en del av att ge en människa verktygen för att ta sig vidare till ett självständigt och bra liv.

Vi är ett kompetent gäng med människor som arbetar för att göra gott, men vi behöver hjälp av flera hyresvärdar, så hoppa på tåget nu!

Mer information eller platsförfrågan? Klicka här
Vill du som hyresvärd veta mer? 
Klicka här