Isoleringar, statistik och källor – Aftonbladet

Den 4 december 2020 publicerades en debattartikel i Aftonbladet där Olle Eriksson, projektledare för Ung inlåst och sju personer med erfarenhet av isoleringar på SiS ungdomshem kritiserade användningen av isoleringar.

Här följer statistiken och källorna som debattartikeln bygger på.

 

Isoleringar statistik:

Från och med januari 2017 till 16 november 2020 har isoleringarna ökat med 106 procent.

2017

2018–2019

Jan–nov 2020Jämför man flickor och pojkar 2020 så har flickorna isolerats 222 procent mer än pojkarna räknat på antal per 365 producerade vårddygn.

 Flickor jan–nov 2020Pojkar jan–nov 2020

9–12 åringar 2019

 9–12 åringar jan–juni 2020
Enligt SiS blev hade personalen i 50 procent av isoleringarna inte gjort allt de kunnat för att förhindra att en situation eskalerar.

Instruktörsguiden NPNL 2020. Sid 5.

FN:s barnrättskommittés kritik mot att Sverige isolerar barn: https://unicef.se/barnkonventionen/sverige-far-kritik-av-fn

Kontakt: Olle Eriksson, Ung inlåst
ollerobert.eriksson@gmail.com