Startar socialt företag med secondhand, café/catering i Nynäshamn

Den 1 september startar Skyddsvärnet ett arbetsintegrerande socialt företag i Nynäshamn med secondhand och café/catering. Vi tar emot personer för arbetsträning och sysselsättning, med målet att de utifrån sina förutsättningar, ska utvecklas och matchas ut i jobb.

Det är fantastiskt att kunna göra det möjligt för människor att påverka sin situation och få dem att känna sig delaktiga i samhället igen. Detta gör Skyddsvärnet bland annat genom våra arbetsintegrerande sociala företag. För det är ingen tvekan om att arbetsintegrerat socialt företagande är en stor och viktig möjlighet för många människor och att det bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle. Skyddsvärnet driver sedan länge sociala företag inom bland annat Grönt Hantverk med försäljning, kontorsservice/grafisk produktion och konferens/catering. Verksamheterna har lett till att många människor har utvecklats och gått från bidragsförsörjning till att bli anställd.

Tar emot för aRBETSTRÄNING

Nu utökar Skyddsvärnet denna viktiga verksamhet och startar Secondhand och café/catering i Nynäshamn den 1 september. Vi tar emot personer för arbetsträning och sysselsättning, med målet att de ska matchas ut i jobb. Vi ser nu även över möjligheten att hålla delar av vår hotell- och restaurangutbildning i Nynäshamn.

Är du intresserad av arbetsträningsplatser? Tveka inte på att kontakta oss så berättar vi mer!

Kom ihåg, från och med den 1 september är ni varmt välkomna på ett besök, lämna/köpa saker, äta lunch eller ta en fika. Allt för ett mer socialt hållbart samhälle.

Intresserad av Skyddsvärnets andra arbetsintegrerande sociala företag? Läs mer om de här.

Artikel Nynäshamnsposten: Skyddsvärnet tar över efter Bryggan