Spelberoende – förslag på behandling

Stort tack till Liria Ortiz, leg. psykolog och psykoterapeut, som kom och föreläste om spelberoende på Skyddsvärnets frukostseminarium i morse. Missade du seminariet? Här kommer en kort sammanfattning.

Under frukostseminariet pratade Liria bland annat om hennes manual ”Till spelfriheten”. Den handlar om kognitiv beteendeterapi vid spelberoende och innehåller behandling både för individer och grupper. Speciellt fokuserade hon mycket på behandlingsmetoden ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som en metod för att nå spelfrihet.

ACT är en behandling som provats av flertalet forskare, men fortfarande behöver mer evidens och forskning. De grundläggande metoderna inom ACT handlar om att hjälpa de beroende att nå psykologisk flexibilitet och få dem att förstå att psykisk smärta är en del av livet. Det är mänskligt att kämpa för att ta bort det som orsakar smärtan, men ofta händer det att kampen och undvikandet av smärtan gör att man blir allt mer fångad av den. Enligt ACT-metoden bör man istället acceptera smärtan för att undvika att fastna i gamla invanda känslor, tankar eller beteenden.

Stort tack till Lira för många intressanta tankar – och tack till alla som kom och lyssnade. Vill du få tillgång till Lirias presentation för att läsa mer? Mejla: seminarium@skyddsvarnet.se

Här kan du läsa om seminarier hos Skyddsvärnet.

Liria Ortiz, psykolog, psykoterapeut och föreläsare