Sökes: Fastighetsägare som tar socialt ansvar

Skyddsvärnet har i många år sökt kontakt med fastighetsägare som vill vara med och ta socialt ansvar och arbeta med social hållbarhet i konkret handling. Tillsammans gör vi insatser för personer som utsatts för våld i nära relationer, personer som utsatts för hedersproblematik samt personer som är hemlösa eller har missbruksproblematik. Detta är personer som alltid far illa och än mer i tider av pandemi.

Många lägenheter saknas för att vi ska kunna fortsätta det arbete som påbörjades i början av förra seklet och som vi kontinuerligt har arbetat med i 110 år. Vi önskar att fler fastighetsägare kunde ta sig tiden till att höra om vilka insatser som gemensamt kan göras för exempelvis kvinnor och barn som far illa i sina hem eller för hemlösa som saknar tak över huvudet.

Skyddsvärnet under året köpt ägarlägenheter för att kunna tillmötesgå en liten del av det behov som finns, men vi saknar fortfarande fastighetsägare som kan hyra ut lägenheter.

Behovet handlar om att få tillgång till lägenheter, men givetvis får fastighetsägaren betalt för hyran och dessutom en större tillsyn än hos en annan hyresgäst.

En fastighetsägare som tagit ett stort socialt ansvar är Wåhlin Fastigheter, som i tio års tid har stöttat Skyddsvärnet genom att förmedla ett tjugotal träningslägenheter. Empati och medmänsklighet är viktiga värden för Wåhlin Fastigheter, vilket innebär att de ger plats åt alla sorters människor och strävar efter att skapa toleranta och välskötta bostadsområden.

Vid sidan av att det känns bra i magen, ger det en tydlig affärsnytta. Människor som tränar på att ta ansvar är noga med att vårda sitt hem och sina grannrelationer. Vi får välskötta lägenheter. En lagom mix av olika människor bidrar till områden där både hyresgäster och affärsidkare trivs.
– 
Wåhlin Fastigheter

Skyddsvärnets Träningslägenheter finns i vanliga bostadshus och fungerar som vanliga hem. Vi står för hyreskontraktet och är värdens garanti för att hyran kommer in och att det fungerar med grannarna. Vi har tillsyn kontinuerligt.

Vi fortsätter att göra insatser för personer som utsatts för hot eller våld samt som lever i hemlöshet. Vi tror och hoppas på att fler fastighetsägare vill bidra till socialt ansvarstagande och social hållbarhet.

Nilla Helgesson, Direktor/VD, Skyddsvärnet – anno 1910Nilla Helgesson, Direktor/VD på Skyddsvärnet, uppmanar fastighetsägare att ta ett socialt ansvar. Foto: Skyddsvärnet