Sluta transportera barn och unga med vuxna fångar

Barn och unga som omhändertagits av socialtjänsten transporteras idag med Kriminalvårdens nationella transportenhet till och från ungdomshem och domstolar. I en rapport vittnar unga om långa resor med övernattningar på häkten och fängelser. Det förekommer att de har handfängsel och i vissa fall midjefängsel och fotfängsel. Ibland reser de tillsammans med dömda vuxna som ska transporteras till fängelser.

Olle Eriksson och Jonas Klinteberg, projektledare för Skyddsvärnets projekt Ung inlåst har under fyra års tid arbetat med unga LVU-placerade på ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS).

I rapporten ”Jag blev behandlad som en mördare. Rapport om unga LVU-placerade som transporteras med Kriminalvården” samlas vittnesmål från barn och unga och deras upplevelser av att transporteras med Kriminalvårdens nationella transportenhet.

”De behandlade mig som en dömd mördare… Det kändes som jag var livsfarlig”. Det berättade en 15-årig flicka som transporterades av Kriminalvårdens nationella transportenhet till tingsrätten i midjefängsel. I bilen samtransporterades även två vuxna. Flickan var misstänkt för ringa narkotikabrott.

Rapporten visar att det är skadligt för unga att åka i transporter tillsammans med vuxna. De kan knyta kontakter med äldre kriminella som senare kan komma att utnyttja dem på olika sätt. Det kan även få ungdomarna att identifiera sig med de äldre fångarna och tro att de förtjänar att vistas i dessa miljöer.

”Det bästa för LVU-placerade barn och unga är att Kriminalvården omedelbart slutar transportera dem tillsammans med vuxna till häkten och fängelser. Användandet av handfängsel, midjefängsel och fotfängsel bör även begränsas så långt det går”, säger projektledarna.

Ung inlåst kräver att det skrivs in i lagstiftningen att unga med LVU inte får samtransporteras med äldre personer. De menar även att Kriminalvårdens transporter av unga inte är förenliga med Barnkonventionen, som blir lag 2020.

Det föreslås att SiS borde ha en egen transporttjänst som sköter alla transporter för sina barn och ungdomar.

Ladda ner rapporten

Olle Eriksson och Jonas Klinteberg är projektledare för projekt Ung inlåst, som ägs av
Skyddsvärnet – anno 1910 och finansieras av Arvsfonden.

Kontakt: olle.eriksson@skyddsvarnet.se, jonas.klinteberg@skyddsvarnet.se

Olle Eriksson och Jonas Klinteberg. Foto: Andreas Diernert