Skyddsvärnet finns här i utmanande tider

Folkhälsomyndigheten har gått ut med att det sker en samhällsspridning av coronaviruset (COVID-19). I en tid som kan vara svår för många vill vi vara tydliga med att Skyddsvärnet som vanligt kan erbjuda våra tjänster och ta emot platsförfrågningar.

För allas säkerhet

För att minska smittspridning mobiliserar vi våra resurser i den mån det är möjligt. Skyddsvärnet har flera åtgärder för att trygga våra klienter, deltagare och medarbetares välmående.
Läs mer

Skjuter upp seminarier / webbsänder

Skyddsvärnet skjuter upp seminarier under mars och april. Anmälda personer till dessa kommer att ha förtur vid nya datum. Vissa av våra seminarier kommer istället att webbsändas. Vi återkommer med mer information inom kort.
Om seminarier

Familjehemsvården: digital uppföljning

Vi ställer in fysiska hembesök månaden ut (till att börja med). Uppföljning med familjehem och den placerade sker genom videosamtal. Detta för att skydda familjerna, de placerade och oss själva. Vi tar fortfarande emot nya placeringar då behovet är lika stort. Vid varje tillfälle gör vi en egen planering och riskbedömning. Vi märker att de familjehemmen vi tillfrågar är öppna för att ta emot placeringar nu i dessa tider.
Kontakta oss

Stödboenden: snabba svar och besöksförbud

På Björka Hässelby och Björka Bromma får placerade klienter för tillfället ej ta emot besök. Uppföljningsmöten av placerade klienter tas i första hand på telefon. Vid ny placering ber vi er även att kontakta oss på telefon. För att minska antalet besök kommer vi sträva efter att ta beslut om eventuell inflytt direkt på telefon. Om klienten önskar är hen välkommen på ett infobesök, men du som handläggare behöver inte följa med. Då risken för smitta ökar vid hemlöshet strävar vi efter att kunna ge er ett svar om inflytt samma dag som ni gör förfrågan.
Kontakta oss

I kristider: Valsta café levererar mat till dörren

Valsta café kan nu leverera middag direkt till dörren. Maten levereras i förpackningar som är redo att värmas. Området Valsta prioriteras, men vi ska i mån om resurser även hjälpa de vi kan i och runt Märsta.
Läs mer

Blixtjobb erbjuder sina tjänster i coronatider

Blixtjobb finns för personer som lever i utsatthet och de utför alla möjliga slags uppdrag, som hantverksarbeten, trädgårdsskötsel och städning. De kan även hjälpa till med sådant som att handla mat, hämta ut medicin på apotek, utföra ärenden och desinficera hem.
Anlita Blixtjobb