Skyddsvärnets vecka i Almedalen 2018

Denna vecka har Skyddsvärnet varit på Almedalsveckan på Gotland. Vi var fem personer på plats som deltog på olika event och seminarier för att samtala, nätverka och omvärldsbevaka. Här berättar vi vad vi tyckte om veckan.

Marita, områdeschef:
”Almedalen 2018 var givande ur nätverkssynpunkt, intensivt och roligt att vara på plats med kollegor från Skyddsvärnet. Det var ett flertal seminarier om offentlig upphandling som var givande utifrån idéburna aktörers gemensamma svårigheter, men även möjligheter att forma avtal med uppdragsgivare. Det är oerhört fint att få möjligheten att representera en sådan grym organisation som Skyddsvärnet. Många positiva ord om våra verksamheter och ett bra sätt att få omvärldsanalys.”

Johan Holmdahl, kvalitet- och projektchef:
”Almedalen 2018 har för mig varit mycket bra på olika sätt. Jag har träffat före detta kollegor, samtalat och umgåtts med nuvarande kollegor och styrelseledamöter samt knutit nya kontakter. Jag deltagit i många spännande och lärorika seminarier. Inte minst var SIS seminarium om tjänstestandarder och kvalitet givande med intressanta diskussioner om att systematisera och bedriva sitt arbete med kvalitet. En annan mindre angenäm och mörk sida av Almedalen som i år var påtaglig var att man vid flera tillfällen såg och stötte på Nordiska motståndsrörelsen, en nazistisk organisation som vill störta det demokratiska samhället…”

Malin, kommunikatör:
”Det var mitt första år i Almedalen och verkligen så kul att vara där. Det bästa var all inspiration man fick. Jätteintressant att se hur andra organisationer jobbar och att få ta del av mycket kunskap i frågor som även Skyddsvärnet arbetar med. Jag var på spännande seminarier och samtal med bland annat Mind Sverige, Suicide Zero, Mentor Sverige, IQ-initiativet, KRIS och många fler.”

Carl, kundvårdare:
”Jag tyckte att det var mycket som var intressant, sevärt och spännande. Skön sommarstämning och bra blandning av aktörer.”

Nilla, VD:
”Det är som vanligt intensiva dagar med många samtal och diskussioner samt möten med nya och befintliga kontakter. Vi har varit ett litet men oerhört peppat gäng som varit i Almedalen från Skyddsvärnet. Vi har täckt in många olika områden då vi mestadels varit på helt olika event. Ett mycket bra event som var viktigt och behövligt i debatten var det som Ersta hade om upphandling för idéburna verksamheter. Marita och jag hade också ett väldigt bra personligt möte med Åsa Furén Thulin, sektionschef på SKL (området Socialtjänsten).

Vi fick kontakter med fastighetsägare kring att få fler träningslägenheter, kontakter för nya möjliga finansieringar och kontakter med upphandlande myndigheter. Vi hade även interna samtal inom idéburen sektor kring hur vi kan stödja varandra, gå samman och bli starkare pådrivare för att få idéburen sektor att växa enligt Famnas inriktning #Tio2030.”