Skyddsvärnet välkomnar regeringens förslag

Skyddsvärnet känner glädje över att regeringen har lyssnat på civilsamhället gällande hur hårt sektorn drabbas av pandemin, samt hur vi fortsätter driva våra verksamheter, ställer om och utökar stödet till utsatta personer.

Vi välkomnar förslaget om 100 miljoner kronor till civilsamhället, uppdelat på 50 miljoner för det ökade behovet av humanitära insatser till följd av krisen, till exempel genom insatser för hemlösa, papperslösa och andra socialt utsatta. Resterande 50 miljoner går till att underlätta för äldre som kan ha drabbats av social isolering på grund av viruset. Det kan handla om uppsökande verksamheter, hjälp med digitala möten eller matinköp.

Blixtjobb, den enda verksamhet i Sverige som ger hemlösa och personer i aktivt missbruk lönearbete utan anställningsstöd är hårt drabbade av den rådande krisen. Vi hoppas kunna ta del av regeringens stöd så att denna unika verksamhet kan leva kvar och fortsätta hjälpa personer att gå från hemlöshet till eget boende och arbete.Två av våra blixtjobbare. Foto: Skyddsvärnet