Skyddsvärnet utökar verksamheten SAFE med trygghetsvärdar i Farsta

Från och med den 1 december kommer Skyddsvärnet, på uppdrag av Stockholms stad, arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande med trygghetsvärdar i Farsta. Skyddsvärnet har sedan 2013 haft trygghetsvärdar på och runtom Sergels torg för att skapa kontakt och förtroende med barn och unga, samt för att fånga upp och länka vidare de som är i behov av stöd.

Skyddsvärnet expanderar verksamheten SAFE trygghetsvärdar och kommer inom kort att ha trygghetsvärdar på plats i områden inom Farsta.

Det är ett länkande arbete som främst riktar sig mot ungdomar och unga vuxna. Trygghetsvärdarna kommer att arbeta under kvälls- och nattetid fyra kvällar i veckan. De har i uppdrag att rundvandra på offentliga platser som gator och torg, semioffentliga lokaler, i centrum eller vid andra kända platser och utemiljöer, så kallade riskmiljöer. Trygghetsvärdarna kommer även att befinna sig på platser som i portar, trapphus, källare och cykelförråd. Allt sker dock inom Farsta stadsdelsområde. Trygghetsvärdarna kommer att göra orosanmälningar när det krävs och rapportera avvikelser löpande varje arbetspass.

Uppdraget sker i nära samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning. Trygghetsvärdarna samverkar också på bred front med olika aktörer såsom socialtjänst, polis, skolor, jobbtorg, nattvandrare, fritidsverksamhet, aktuella bostadsbolag med flera, i syfte att stärka skyddsfaktorer för stadsdelsområdets ungdomar och unga vuxna.

– Skyddsvärnet har lång erfarenhet av trygghetsskapande arbete och har ett väl upparbetat samarbete med Stockholms stad, vilket vi ser fram emot att utöka. Vi är tacksamma över att få möjligheten att fortsätta arbeta preventivt med ungdomar och unga vuxna, säger Marita Fernström, Biträdande Direktor och Vice VD på Skyddsvärnet.

Läs mer om Skyddsvärnets arbete med barn och unga här.