Skyddsvärnet startar projekt för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre

Skyddsvärnet har blivit beviljad statsbidrag från Socialstyrelsen för att bedriva ett projekt för att minska äldres ofrivilliga ensamhet i Sigtuna. Målet med projektet är att skapa en mötesplats för kommunens äldre som är öppen varje dag i veckan.

På Skyddsvärnets verksamhet Valsta café kommer det att utföras olika aktiviteter som syftar till att förbättra hälsan hos de äldre. Det att kommer att erbjudas näringsrik och billig lunch ihop med andra äldre som främjar nya kontakter och gemenskap, samt hållas kurs i sociala medier och datorvana. Det är av stor vikt att de äldre känner att de får en meningsfull vardag och själva aktivt kan bidra i projektet. Genom Skyddsvärnets volontärverksamhet kan de äldre få hjälp att ta sig till och från mötesplatsen. Projektet beräknas pågå under hela år 2020.