Skyddsvärnet startar halvvägshus för kvinnor

För första gången någonsin i Sverige har Kriminalvården upphandlat halvvägshus för kvinnor – och det blev Skyddsvärnet som fick det historiska avtalet. Den 1 augusti startar vi upp verksamheten med tre platser i Malmö, och den 1 september med tre platser i Stockholm.

Fram tills nu har samtliga platser på halvvägshus varit avsedda för män. De kvinnor som varit i behov av halvvägshusvistelser har istället placerats på stödboenden eller på behandlingshem.

Kvinnor tillhör en klar minoritet bland intagna. Att de utgör en mindre grupp har medfört en risk att utbudet utslussningsinsatser har varit mindre varierat än för männen. Därmed har kvinnor i mindre utsträckning fått enskilda behov täckta.

Under 2017 påbörjades ett arbete med att upphandla platser på halvvägshus även för kvinnor, vilket nu är avklarat. Skyddsvärnet kommer att ansvara för sex av de nio platser som Kriminalvården upphandlat. Tre platser kommer att finnas i anslutning till Halvvägshuset i Malmö och tre platser i anslutning till Björka Stödboende i Stockholm.

Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården med personal dygnet runt. Verksamhetens syfte är att ge klienterna stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier, vilket ökar möjligheten för dem att bli integrerade i samhället.

Här kan du läsa mer om halvvägshus och kontakta oss.