Skyddsvärnet söker pensionärer som önskar nya sociala sammanhang

Skyddsvärnet har fått medel från Socialstyrelsen för att motverka äldres ofrivilliga ensamhet. I samverkan med Viljan Södermalms frivilligcentral och Frivillig Väntjänst söker vi pensionärer som önskar nya sociala sammanhang.

Kontakta: Oumie Njai på Skyddsvärnet för mer info:
070-453 87 21, oumie.njai@skyddsvarnet.se