Skyddsvärnet på plats i Almedalen 2018

Skyddsvärnet medverkar även i år under Almedalsveckan. Vår organisation har bred erfarenhet när det kommer till social omsorg, individ och familj, arbetsintegrering samt utbildning. Vill du att vi medverkar i samtal, paneler, seminarier och diskussioner? Läs mer nedan och kontakta oss!

Arbetsintegrering
Vi arbetar med arbetsträning och arbetsmatchning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har avtal med Arbetsförmedlingen, kommuner och privata aktörer. Ungefär 40-50% av våra deltagare går vidare till arbete eller studier.

Redan 1912 drev Skyddsvärnet socialt företag och på den tiden fick vi ut fyra personer i arbete per dag. Idag har vi arbetsintegrerande sociala företag som café, second hand, kök, konferensbokning och konferensvärdar, catering, hantverk (textil och möbler), snickeri, butik och administrativ service.

Utbildning – för yrkespersoner och personer som är långt ifrån arbetsmarknaden
För brukare erbjuder vi bland annat följande utbildningar:

  • GA-metoden (grundläggande anställningsbarhet)
  • Hotell- och restaurangutbildning (teori och praktik)
  • Validerad utbildning till köksbiträde, utbildning inom HACCP (livsmedelshygien), baristautbildning m.m.
  • Samhällsorientering (på många olika språk)
  • Förändrautbildning på somaliska
  • Jalla för alla (samhällsorientering för ungdomar)
  • Försäljnings- och trädgårdsutbildning

För yrkesverksamma har vi bland annat följande utbildningar:

  • Utbildningar, workshops och föreläsningar inom området ”kulturkrockar”
  • Utbildning om hot och våld för att minska förekomsten av detta i arbetslivet (teori och praktik)

Ensamkommande flyktingbarn – vi har lång erfarenhet på området
Skyddsvärnet har arbetat med ensamkommande flyktingbarn de senaste 15 åren. Vi tar emot ensamkommande flyktingbarn i familjehem och stödboenden (vi har IVO-tillstånd). Senare slussas de ut i våra träningslägenheter. Vi har även startat och byggt upp SEF (Sveriges Ensamkommandes Förening), som är landets första organisation för och av ensamkommande.

Sociala innovationer
Skyddsvärnet har arbetat med sociala innovationer ända sedan vi startade upp år 1910. Under organisationens första 30 år arbetade vi med övervakning och personundersökningar, vilket togs över av staten år 1942. Då bildades Skyddet (numera Frivården). Skyddsvärnet startade därmed det som idag heter Kriminalvårdens Frivård.

I nutid har vi startat Europas första möte inom sekulär självhjälpsgrupp (tidigare fanns bara religiösa självhjälpsgrupper såsom AA, NA och DAA). Vi har även startat Sveriges första organisation av och för ensamkommande, SEF, som nämns ovan. Dessutom håller vi just nu på med ännu fler sociala innovationer.

Trygghetsvärdar – SAFE Stockholm
Vi har fått Stockholms stads förtroende att driva trygghetsarbete för barn och ungdomar, med plattan som nav. Vi arbetar i nära samverkan med andra föreningar, frivilligorganisationer, polisen, kommuner, myndigheter och fastighetsägare.

Kriminalitet och/eller missbruk
Skyddsvärnet har i över 100 år arbetat med att ge stödinsatser för individer med kriminalitets- och/eller missbruksproblematik. Vi driver två av Sveriges tre Halvvägshus, som slussar ut Kriminalvårdens klienter under påföljdstiden. Vi är uppdaterade på missbruksproblematik, olika droger samt olika former av behandlingar (enligt Socialstyrelsens missbruksriktlinjer).

Övrigt
Vi har koll på upphandlingar av olika slag eftersom vi är en ideell organisation som helt saknar bidrag från kommun och staten. Vi lever helt på de tjänster och produkter vi säljer och varje år skriver vi därför ungefär 50-90 anbud.

Vill du boka ett möte med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter.