Skyddsvärnet på Mötesplats Ensamkommande Flyktingbarn

Hör oss berätta om Skyddsvärnets långa erfarenhet av arbete med ensamkommande. Träffa oss vid montern på rikskonferensen Mötesplats Ensamkommande Flyktingbarn den 2-4 maj 2016 i Växjö.

Ur programmet
• Ensamkommande barn – aktuellt läge, Ronnie Magnusson, Migrationsverket
• Regeringens satsningar på ensamkommande barn och ungdomar, Erik Nilsson, statssekreterare och ansvarig för etableringsfrågor
• Socialstyrelsens insatser i den rådande flyktingsituationen, Elisabeth Svedberg
• Ensamkommande flyktingbarn som försvinner från sina boenden, Kjell-Terje Torvik, Migrationsverket
• Olika boendeformer för ensamkommande barn samt samarbete med civilsamhället, Bent Hansen, Roskilde kommun
• Behandling och bemötande av personer som lider av trauman från flykt, väpnad konflikt eller tortyr, Ulf Gustavsson, Röda Korset Uppsala