Skyddsvärnet och Refo startar klädinsamling för barn

Att ha välfungerande kläder är en av förutsättningarna för att barn och unga ska ha möjligheten att delta i skol- och fritidsaktiviteter på ett bra sätt. Nu startar Skyddsvärnet en insamling av barnkläder tillsammans med Refo. Insamlingen ska gå till barn i behov av ordentliga kläder.

Under de senaste veckorna har Skyddsvärnet i samarbete med Refo (Refo Facebook) delat ut ”refo-paket” med kläder till barnfamiljer i Nynäshamn. Det upptäcktes att behovet av klädpaketen var stort och att fler behövs. Nu startas en gemensam klädinsamling som kan skapa fler refo-paket, som i sin tur kan delas ut till barn i Nynäshamnsområdet.

Vad är ett Refo-paket?
Ett refo-paket innehåller 10–12 plagg och görs för nyfödda till tonårsbarn. Refo-paketen ger fler barn och tonåringar möjligheten att delta i skol- och fritidsaktiviteter på ett bra sätt. Vi vet att varma barn lär sig mer. Ett klädpaket kan exempelvis göra att ett barn kan delta på idrotten i skolan och vara med på olika fritidsaktiviteter, vilket är ett bra sätt för att skaffa vänner och lära sig nya språk.

Bidra med kläder till insamlingen
Har du barnkläder som inte längre används? Du kan göra stor skillnad. Under hela september månad kan du skänka barnkläder i olika storlekar till insamlingen. Kläderna lämnas på Skyddsvärnets arbetsintegrerande sociala företag som ligger på Stadshagsvägen 6, på Kungsholmen i Stockholm, mellan kl. 08.00–16.00.

Insamlingen skapar även ett gott engagemang i arbetsintegrerande sociala företag, då den genomförs av personer som arbetstränar samt av handledare.

Skyddsvärnets sociala företag tar emot kläderna som förmedlas till Ulvsunda arbetsträningscenter där de packas för att sedan bli till refo-paket. Refo-paketen delas ut under oktober månad på Skyddsvärnets sociala företag i Nynäshamn – Gotthems Café & Second hand, Bryggargatan 17. 

Behöver du ett refo-paket? Mejla gotthem@skyddsvarnet.se eller ring Gittelina Pazur.