Skyddsvärnet medverkar i #vägenin

Skyddsvärnet är stolta över att medverka i initiativet #vägenin, vars viktiga syfte är att sprida kännedom om integrationslösningar.

En del av initiativet är Integrationshandboken för företag, som ger 44 konkreta tips på hur företag kan jobba för att öka mångfalden. I boken finns Skyddsvärnet med som ett exempel. Genom att följa bokens uppmaningar bidrar du som företagare till integrationen, samtidigt som du ökar affärsnyttan.

Läs mer om Lilla integrationshandboken för företag här