Skyddsvärnet i Almedalen

Vill du ta del av eller använda vår kunskap och erfarenhet under Almedalen 2016? Skyddsvärnet kommer att medverka med ett femtontal medarbetare i Almedalen 2016. Skyddsvärnet har en bred verksamhet inom social omsorg och social hållbarhet, integration och arbetsmarknad, arbetsintegrerande sociala företag, utbildning och sociala innovationer. Vi kan medverka i samtal, paneler, seminarier och diskussioner kring bland annat följande ämnen:

Arbetsintegrering/Arbetsintegrerande Sociala Företag

Vi arbetar med arbetsträning och matchning ut till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Fokus ligger på att från dag ett ta fram individens kunnande och förmåga som matchar behov hos arbetsgivare. 25–40% går vidare till arbete eller studier.

Ensamkommande flyktingbarn – vi har lång erfarenhet på området

Skyddsvärnet har arbetat med ensamkommande flyktingbarn de senaste 12 åren. Vi tar emot ensamkommande flyktingbarn i HVB-hem, familjehem och som senare slussas ut i våra träningslägenheter/stödboende.

Utbildning – både för yrkespersoner och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

• Hotell- och restaurangutbildning (teori och praktik) som leder till arbete.
• Samhällsorientering på många olika språk
• Jalla för alla (unikt material som är en form av samhällsorientering för ungdomar)

För yrkesverksamma har vi bl.a.
• Utbildningar, workshops och föreläsningar inom området ”kulturkrockar”
• Hot och våld utbildning för att minska hot och våld i arbetslivet (teori och praktik).

Sociala innovationer

Skyddsvärnet har arbetat med sociala innovationer sedan starten år 1910. Under organisationens första 30 år arbetades det med övervakning och personundersökningar, vilket togs över av staten år 1942 som då bildades Skyddet (numera Frivården). Skyddsvärnet var alltså den som startade Kriminalvårdens Frivård.

I nutid har vi startat Europas första möte inom sekulär självhjälpsgrupp (tidigare fanns bara religiösa självhjälpsgrupper såsom AA, NA och DAA). Vidare har vi startat Sveriges första organisation av och för ensamkommande, SEF, som nämns ovan. Vi håller just nu på med ännu fler sociala innovationer!

SAFE Stockholm & SAFE Botkyrka

Vi har fått Botkyrkas och Stockholms stads förtroende att driva trygghetsarbete för barn och ungdomar. Vi arbetar med trygghetsvärdar i central Stockholm med
Plattan som nav och i Botkyrkas kommun med fokus i Fittja, Hallunda, Norsborg. Vi arbetar i nära samverkan med andra föreningar, frivillig organisationer, polisen,
fastighetsägare, kommuner och myndigheter. Några av trygghetsvärdarna kommer att medverka i Almedalen.

Kriminalitet och/eller missbruk

Skyddsvärnet har i över 100 år arbetet med att ge individuella stödinsatser för personer med kriminalitets- och /eller missbruksproblematik. Vi driver ett av landets tre Halvvägshus som slussar ut Kriminalvårdens klienter under påföljdstiden. Vi är uppdaterade på missbruksproblematiken och olika droger samt olika former av behandlingar (enligt Socialstyrelsens missbruksriktlinjer).

Hör av er!

Vi kan mycket om upphandlingar av olika slag eftersom vi är en ideell organisation som helt saknar bidrag från kommun och staten. Vi lever helt på de tjänster och produkter vi säljer och skriver av den anledningen 50–90 anbud per år.

Vill du/ni boka möte med oss eller önskar vår medverkan i en panel, diskussion eller seminarium? Kontakta oss gärna!

Här kan du läsa mer om Almedalen