Skyddsvärnet hyr ut lägenheter till personer som kommer från utsluss

Skyddsvärnet erbjuder uthyrning av lägenheter i andra hand till personer som kommer direkt från utsluss via halvvägshus och/eller halvvägshusplatser.

Från och med den 1 april har Skyddsvärnet sju tillgängliga lägenheter i området Aspudden i Stockholm. Lägenheterna, som består av ettor och tvåor, är i fint skick och nyrenoverade. De flesta har balkong och kommer delvis att möbleras genom Skyddsvärnet Secondhand. Sängar och en del andra saker köps in nytt.

Marita Fernström, biträdande direktor och vice VD på Skyddsvärnet, berättar om insatsen.

– Klienter som kommer från utsluss har ofta stora svårigheter att ta sig in på hyresmarknaden. De har ingen etablerad kontakt med socialtjänsten och ett brottsregister i ryggsäcken. Eftersom personerna inte har någon aktuell missbruksproblematik har de inte möjlighet att få insatser från socialtjänsten, som exempelvis en träningslägenhet. Skyddsvärnet vill därför erbjuda uthyrning av lägenheter i andra hand till personer som kommer från utsluss via halvvägshus och/eller halvvägshusplatser.

Klienter som bor på Björka Hässelby (där Skyddsvärnet har halvvägshusplatser) och på Björka Bromma (där Skyddsvärnet bedriver halvvägshus för kvinnor) samt på Halvvägshuset Malmö, kommer att få erbjudande om att hyra en lägenhet via Skyddsvärnet.

– Vi kommer att informera handläggare och andra berörda inom Kriminalvården så att informationen kan spridas så tidigt som möjligt i klienternas utsluss. Klienter som är intresserade får sedan skriva hyresavtal med oss.

I och med uthyrningen finns uttalade regler som ska hållas. Exempelvis är det inte är tillåtet att nyttja alkohol eller droger och Skyddsvärnet förbehåller sig rätten till att ta utandningsprover och/eller urinprover vid misstanke.

– Klienterna står själva för hyran och vid behov tar de kontakt med socialtjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Skyddsvärnet gör regelbundna inspektioner i lägenheterna, som kan hyras av klienten under max ett års tid. Vid misskötsel avvisas hyresgästen omedelbart från lägenheten, säger Marita.

Insatsen behöver inte beslutas av social

tjänsten. I stället hyr klienten direkt av Skyddsvärnet och det kommer att upprättas en kölista.

– Vi ser gärna ett samarbete kring informationsspridning där Kriminalvården/Frivården hjälper till att förmedla informationen till klienterna, säger Marita.

Skyddsvärnet har uppmärksammat svårigheten för denna målgrupp att ta sig vidare efter utsluss. Genom möjligheten att få hyra en lägenhet kan klienter efter ett år använda Skyddsvärnet som referens till andra presumtiva hyresvärdar.

Som idéburen organisation har Skyddsvärnet möjlighet till att vara innovativa. Detta är ett utmärkt sätt att gå från behov till konkret lösning!

Mer information och bilder på lägenheter samt intresseanmälan hittas här.

För frågor kontakta:
Skyddsvärnets träningslägenheter