Skyddsvärnet har visselblåsarpolicy på plats

Skyddsvärnet har nu inrättat en visselblåsarpolicy, som blir lag från och med december 2023.

Den 17 december 2021 trädde en ny visselblåsarlag i kraft. Verksamhetsutövare med 50 eller fler anställda måste inrätta ett visselblåsarsystem. För organisationer med 50–249 anställda ska det här vara klart och på plats senast den 17 december 2023. Skyddsvärnet har nu upprättat ett sådant system, vars policy och rutin, återfinns i Skyddsvärnets personalhandbok.

De missförhållanden som ska visselblåsas (rapporteras) ska avse missförhållanden som har uppstått eller som högst sannolikt kommer att uppstå i den verksamhet som den rapporterande personen är/har varit/kan komma att bli verksam i eller i en annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete.

Det som rapporteras ska avse missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram eller som avser missförhållanden som strider mot EU-rätten. Missförhållanden som är av allmänintresse är exempelvis slaveriliknande arbetsvillkor, trafficking och korruption men även missförhållanden inom områden som är av betydelse för samhället i stort, exempelvis offentlig upphandling, finansiella tjänster m.m.

Således omfattar inte visselblåsarskyddet den anställdes missnöje med de egna arbets- och anställningsförhållandena.