Se webinariet: Psykisk ohälsa bland barn & unga

Hur kan vi skapa förutsättningar för en god hälsa hos den yngre generationen? Ing-Marie Wieselgren, läkare och specialist i psykiatri, gästföreläste på Skyddsvärnets webinarium om psykisk ohälsa bland barn och unga.

”Vi bör göra en kraftsamling för psykisk hälsa och den tycker jag till stor del ska riktas till barn och unga. Att satsa på barn och unga är en investering för att minska lidande men det är även en samhällsekonomiskt bra investering. Både staten, regioner och kommuner kommer i det långa loppet att tjäna på om vi gör bra insatser för barn och unga. Så, hjälp till allihopa och tjata på att vi faktiskt ska investera i mjuka värden, inte bara i höghastighetståg och järnvägar. Vi ska satsa på psykisk hälsa för barn och unga.”

Med de orden avslutade Ing-Marie Wieselgren Skyddsvärnets webinarium om psykisk ohälsa bland barn och unga. Nedan kan du ta del av webinariet i efterhand.