Sandra: ”Vi vill minska den ensamhet som många äldre upplever idag”

Skyddsvärnet startar nu projektet Årserfarna tillsammans i Valsta, Sigtuna, där målet är att skapa en mötesplats för kommunens äldre. Sandra Tillbom, projektledare, ser fram emot uppdraget och berättar bland annat om hur aktiviteterna kommer att anpassas i dessa utmanande tider.

Varför behövs projektet?

– Socialstyrelsen har tilldelat Skyddsvärnet stadsbidrag för att aktivt bidra till att minska den ensamhet som många äldre upplever idag. Den ensamheten fanns dock redan innan Coronapandemin började härja runt om i världen. Projektet Årserfarna tillsammans kommer att, med välanpassade aktiviteter, erbjuda möjligheter att upptäcka nya saker att göra, nya människor att möta och förhoppningsvis komma ifrån den sociala isolering som många äldre upplever.

Hur känns det att inta rollen som projektledare?

– Det känns verkligen roligt att jag tillsammans med Skyddsvärnet kan bidra till att förändra ett negativt livsmönster för människor. I Valsta finns det redan många aktörer som gör mycket för att skapa en levande miljö för de boende. Vi ska fungera som ett komplement med kreativa, spännande, roliga och sociala aktiviteter för de boende. Som sångerska vet jag vilken oerhörd kraft det finns i exempelvis musik. Det kan verkligen förändra vårt mående.

Vad kommer att hända framöver?

– Eftersom Coronapandemin påverkar våra liv och kommande sommar, så är det än mer viktigt att skapa aktiviteter på hemmaplan. I slutet av juni kommer vi att ha en informationsdag där vi bjuder på musik och har samtal med de boende i området på scenen. Tintin, som driver Valsta café i Skyddsvärnets regi med volontära insatser, kommer att bjuda på smakportioner. Han kommer även att presentera caféverksamheten närmare. I ett längre perspektiv kommer vi erbjuda språkcafé, hälsofika, pensionsprat, handarbetscafé och en hel del annat med utgångspunkt i Valsta cafés lokaler.

Hur anpassas aktiviteterna i dessa tider för att trygga de äldres hälsa?

– Vi måste naturligtvis förhålla oss noga till de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Alla aktiviteter kommer att ske med bra avstånd mellan deltagare, med lagom antal och vi kommer i största möjliga mån att hålla till utomhus. Vi kommer även ständigt att ha handsprit tillgängligt för allas trivsel. Vi vill dock trycka på vikten av att umgås trots de snäva förutsättningar som råder. Ensamheten som nu skapar stor ångest och oro bland de äldre vill vi vara med och lindra. Vi måste hjälpas åt för att stå ut i det här.Sandra Tillbom, projektledare för Årserfarna tillsammans, är med och vill minska ofrivillig ensamhet bland äldre i Sigtuna kommun. Foto: Anna Frisk