Risken att utsättas för hot och våld på en arbetsplats finns alltid

Hur kan man förebygga hot och våld på arbetet? Och hur kan man hantera situationen när skadan redan är skedd? Carlos Stråberg Romero och Mikael Hofgren från Skyddsvärnets utbildning ”Hot och våld i arbetslivet” gav några av sina tips på onsdagens frukostseminarium.

När Carlos och MikaeI utbildar jobbar de mycket utifrån deltagarnas egna upplevelser. Det är viktigt eftersom det inte finns ett facit för hur man ska agera i en hotfull situation.

Mikael jobbar annars inom kriminalvården på Huddingehäktet. Han lyfter att när det gäller hotfulla och våldsamma situationer, små som stora, så ska man se på dem från ett helhetsperspektiv. Alla situationer är individuella och kräver sin egen strategi.

– Regel nummer ett är att reflektera över det man upplever som hotfullt eller våldsamt, berättar Mikael. Fråga dig utifrån det, vad kan vi göra åt situationen? Hur fungerar kommunikationen till exempel med klienten eller med kollegor? Fungerar inte vardagssamtalet fungerar oftast samtalet inte heller i ett hotfullt sammanhang.

Når man inte fram via verbala tekniker måste man ha kunskap om självskydd. Arbetar man på ett kontor kan till exempel inredningen och möbler ha betydelse, så att man själv eller klienten/patienten snabbt kan komma därifrån.

Carlos jobbar som kontaktperson på Skyddsvärnets träningslägenheter och är även säkerhetsansvarig. Han åker ofta hem till klienter. Han menar att det förebyggande tänket vid hembesök är otroligt viktigt, särskilt för de som jobbar med klienter inom psykiatri eller missbruksvård. Han har flera tips som han och kollegorna arbetar efter.

– Jag går alltid in sist och låser aldrig dörren. Jag håller mig gärna så nära dörren som möjligt. Jag tar aldrig av mig skorna för att snabbt kunna fly undan. Blir man rädd kan det påverka finmotoriken och att låsa upp dörren eller knyta skorna kan då bli påfrestande. Allra helst ska man alltid åka två personer, så att den ena kan sköta samtalet med klienten och den andra ansvara för säkerheten och vara beredd på att öppna dörrar och hålla utkik efter till exempel vassa föremål eller droger.

Risken att utsättas för hot och våld på en arbetsplats finns alltid, även om den såklart är högre inom vissa yrken och branscher. De arbetsplatser där risken är hög bör därför ha en tydlig rutin när det gäller hotfulla situationer, och där kan en utbildning vara ett första steg att ta.

Det är viktigt att rutinen följs av alla och krävs det självförsvar/självskydd ska detta vara både juridiskt, medicinskt och etiskt försvarbart. Det räcker inte med att en person i arbetsgruppen vet hur man ska gå till väga. Alla måste vara uppdaterade, överens och veta vem som har det yttersta ansvaret.

”Hot och våld i arbetslivet” är en utbildning som ger deltagarna både teoretiska och praktiska kunskaper i att förebygga, hantera och efterbearbeta hotfulla situationer. För att få ut så mycket som möjligt rekommenderar vi en heldagsutbildning innehållande fysiska övningar som självförsvar, frigöringstekniker och självskydd. Vi kan även anpassa utbildningen utefter önskemål.

Mikael Hofgren och Carlos Stråberg Romero