Projekt Ung inlåst – så har det gått hittills

Vilka rättigheter och möjligheter har unga frihetsberövade? Det är en fråga som Skyddsvärnets projekt Ung inlåst utbildar ungdomar i. Här kommer en uppdatering där projektledarna Olle Eriksson och Jonas Klinteberg berättar om hur arbetet gått hittills.

Ung inlåst som startades i år är ett treårigt arvsfondsprojekt med målet att utbilda unga inom tvångsvården på SiS-ungdomshem i vilka rättigheter och möjligheter de har, speciellt vad det gäller behandling och utbildning.

– Grunden till projektet är vår övertygelse om att ungdomarna har blivit svikna och har en stor skepsis, berättar Olle. Ska de ta till sig behandling och rehabilitering måste de vara trygga och känna till vilka rättigheter de har enligt lag.

Trots att bara fem månader har gått har projektet verkligen kommit igång ordentligt. Bland annat har Olle och Jonas kickat igång alla träffar på SiS-hemmen med workshops, skrivarverkstäder, diskussionsgrupper och motiverande samtal.

Oftast besöker de ett hem per vecka, vilket måste förberedas, dokumenteras och därefter utvärderas. Utöver detta har de även kontakt med deltagare och utslussade deltagare samt följer upp skrivuppgifter.

En stor del av projektet har även gått åt till att nätverka med forskare, svara på frågor från politiker och att sköta Facebooksidan, som är projektets kanal för dokumentation, opinionsbildning och informationsspridning.

– Det har varit mycket faktainsamling första halvåret, berättar Jonas. Vi har många kontakter med forskare eftersom vi vill uppdatera oss om läget och den nya lagstiftningen. Det är ju valår och mycket kriminalpolitisk debatt som vi är och vill vara en motståndskraft till.

En kriminalpolitisk fråga som fått mycket uppmärksamhet på senaste tiden är den om straffrabatten för unga, vilken majoriteten i riksdagen vill ta bort.

– Rent allmänt går vi emot att man ska tuffa till allt inom kriminalpolitiken. Vi tycker det är viktigt med brottsprevention och att människor lämnar kriminaliteten, men ofta harmoniserar inte svaren forskningen ger med politiken. Enligt forskningen är inte långa inlåsningar bra för unga och därför borde vi inte ha det. Det får inte ske på våra ungdomars bekostnad att vi tar bort straffrabatten, säger Olle.

Att Ung inlåst fått mycket uppmärksamhet och många positiva reaktioner råder det inga tvivel om. Bland annat fick projektet nyligen Unga KRIS pris 2018 för sitt fina arbete med frihetsberövade ungdomar – något som Olle och Jonas är mycket glada och stolta över.

– Det är otroligt. Det är det finaste priset vi kan få. KRIS är den första brottsförebyggande organisationen och de samlar människor över hela Sverige. De har stor erfarenhet och det är ju ett kvitto på att vi är något på spåren och att folk uppskattar det vi gör. Det blir svårt att bräcka det.

Nästa steg i projektet är att påbörja research och intervjua deltagare inför handboken som ska skrivas. Tanken med boken är att samla all information om rättigheter på ett ställe, så att ungdomarna kan veta redan när de anländer till hemmet vad som gäller.

Det har varit en händelserik första tid med projektet, minst sagt, och mer är på gång inför hösten.

– Mediaförfrågningarna duggar tätt, avslöjar Jonas. Både Sveriges Radio och SVT har uppvaktat oss och tanken är att det ska bli något i höst, så det får ni hålla utkik efter.

– Samarbetet med Skyddsvärnet har också gått otroligt bra, tillägger Olle. Det är det bästa jobbet man kan ha, så meningsfullt och roligt och vi lär oss saker hela tiden. Vi är väldigt nöjda hittills.

Läs gärna mer om projektet här eller följ det via Facebook.

Olle Eriksson och Jonas Klinteberg