Projekt ska ge bättre möjligheter till unga frihetsberövade

Skyddsvärnet har beviljats medel för ett Arvsfondsprojekt på 3 år. Projektet Ung inlåst startar 2018 och ska hjälpa frihetsberövade ungdomar (mellan 13–21 år) att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär, vilka rättigheter man har och vilken typ av hjälp och stöd man kan få samt vilka möjligheter man har.

Varje år placeras över tusen barn och ungdomar hos SiS, Statens institutionsstyrelse, för vård utanför hemmet. Enligt Brottförebyggande rådet (BRÅ, 2012), återfaller uppemot 80 procent av de LVU-placerade ungdomarna i kriminalitet och missbruk inom tre år.

Projektet Ung inlåst ägs av Skyddsvärnet och kommer att drivas av två projektledare, Olle Eriksson och Jonas Klinteberg. Olle och Jonas har arbetat inom SiS under tre års tid med det framgångsrika Arvsfondsprojektet Skriva för förändring och de fick ofta höra av ungdomarna att de saknade kunskap om vilka rättigheter och möjligheter de hade. Det nya projektet ska förändra den situationen.

– Vi vill att alla frihetsberövade unga inom SiS ska känna till sina rättigheter och vilka möjligheter de har gällande skola och behandling. Vi vill att de ska känna sig lyssnade på och att de får bättre möjligheter att förändra sin situation, säger Olle.

Skyddsvärnet har beviljats medel på ca 5,9 miljoner för de tre åren. Genom projektet ska en handbok tas fram som ska hjälpa ungdomarna att få en större kunskap om vad en vistelse på SiS-ungdomshem innebär. Olle och Jonas har arbetat hårt med idén och har hela tiden trott att de ska lyckas ro det i hamn.

– Det känns otroligt bra och vi har tre spännande år framför oss, säger Jonas, som själv har en bakgrund i att sitta frihetsberövad och leva i utanförskap. Om man är frihetsberövad så befinner man sig i en väldigt utsatt position. För att kunna lägga om sitt liv behövs inte bara bra behandling och verksamhet på institutionen. Det krävs även att man känner att man blir tagen på allvar. Något jag vet att handboken kommer bidra till.

Projektet innehåller flera viktiga delar. Förutom handboken så kommer det bland annat att drivas en skrivarverkstad för att utbilda och motivera deltagarna till att skriva texter om den egna situationen. Det kommer även att finnas en talarakademi som ska fungera som en utbildning i retorik samt en podcast som ska fungera som en megafon för deltagarnas röster att nå ut i samhällsdebatten.

Olle och Jonas tror på ett samarbete med Skyddsvärnet.

– Vi kontaktade Skyddsvärnet som är en stor organisation med flera intressanta verksamheter. Vi tror absolut att vi kommer ha stor nytta av Skyddsvärnet och vice versa.

Om projektledarna
Olle Eriksson, 38, har arbetat de senaste tio åren som journalist med kriminalvård och frihetsberövande som fokusområde. Har de senaste tre åren varit projektledare tillsammans med Jonas Klinteberg för arvsfondsprojektet Skriva för förändring. Jonas Klinteberg, 38, har en bakgrund i att sitta frihetsberövad och leva i utanförskap mellan han var 15 – 30 år. Jonas har sedan 2012 varit ansvarig utgivare för tidningen Filen och de senaste tre åren har han arbetat på RFHL med projektet Skriva för förändring.Följ projekt: Ung inlåst på Facebook

Läs mer om projektet här