Podd: Mäns våld mot kvinnor

Redan i mellanstadiet insåg Olga att hon var tjej i en värld där tjejer inte är lika mycket värda som killar. Idag kallar hon sig kvinnorättsaktivist och har vigt större delen av sitt liv till att jobba tillsammans med och för andra kvinnor. Denna vecka deltar hon i Skyddsvärnets podcast Idéburen välfärd.

Olga är idag förbundsordförande för Unizon – ett riksförbund för över 130 idéburna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem. Hur arbetar Unizon för att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn? Vilka åtgärder krävs för att samhället ska bli bättre på att förebygga våld och minska mäns våldsutövande? Och hur har pandemin påverkat de utsatta?

Lyssna