Podd: Idéburen framtid med Ulrika Stuart Hamilton

I veckans avsnitt av Idéburen välfärd gästar Famnas generalsekreterare, Ulrika Stuart Hamilton. Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, arbetar med att skapa bättre förutsättningar för utveckling av idéburen välfärd. Men vad är egentligen idéburen välfärd? Och hur ser Ulrika på den idéburna sektorn och dess framtid? Det och fler frågor besvaras i avsnittet om idéburen framtid.

Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, delar med sig av sin kunskap om samhället och den idéburna sektorn i det senaste avsnittet av Skyddsvärnets podcast.

– Idéburen välfärd handlar om välfärdsaktörer som inte har ett vinstsyfte, därmed är det inte sagt att man inte kan gå med vinst. Det handlar om vad man gör med de pengar som blir över. Där har Famna som kriterium att medlemmarna återinvesterar antingen i den egna verksamheten eller i andra idéburna verksamheter. Sedan finns det andra kännetecken. Nästan alla våra medlemmar har en särskild ideologi, människosyn eller en anknytning till ett samfund. Det kan se väldigt olika ut, men det finns en slags sammanhållen filosofi i botten för det man gör. Detta är viktiga kännetecken som särskiljer idéburna välfärdsaktörer från privata företag och offentliga aktörer, säger Ulrika.

I Sverige är den idéburna sektorn liten i förhållande till den offentliga och privata sektorn. Idéburna står för ca 3 procent av välfärden, medan det offentliga står för 78-79 procent och de privata för resterande. Med satsningen #Tio2030 siktar man på att göra idéburen välfärd större. Målsättningen är att den idéburna välfärden ska står för 10 procent av välfärden år 2030. Kommer målet gå att uppnå? Hur ska arbetet gå till?

Trots att Ulrika i grunden är en optimist så är hon även en realist och förklarar att situationen kring pandemin har varit till en stor nackdel. Många har förlorat intäkter och fått ökade kostnader. I termer av tillväxt menar hon att det tyvärr finns mycket som tyder på att kurvan inte kommer att peka uppåt efter detta år. Men hon ser ändå ljust på de kommande åren.

– Jag tror ändå att det finns en längtan efter bra lösningar på samhällsutmaningar och att många aktörer inom den idéburna sektorn har svar på frågor som människor ställer. Det betyder att det finns skäl att utveckla och växa, säger Ulrika.

LYSSNA
Skyddsvärnets podcast syftar till att sprida kunskap om aktuella samhällsfrågor samt visa på kraften som finns inom idéburen sektor. Podden Idéburen välfärd kommer ut med ett nytt avsnitt varje måndag och går att lyssna på via plattformar som SpotifyApple Podcaster, Google podcasts eller direkt på skyddsvarnet.seUlrika Stuart Hamilton, generalsekreterare för Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd, medverkar i Skyddsvärnet podcast. Foto: Skyddsvärnet