Öppet hus på Halvvägshuset

Idag har vi haft Öppet hus på Skyddsvärnets Halvvägshus. Besökarna gick på rundtur i lokalerna, fick information om verksamheten och fikade tillsammans med personalen. Besökarna fick även träffa Anneli Norstedt, som är enhetschef på Halvvägshuset samt Nilla Helgesson, VD/Direktor på Skyddsvärnet. Halvvägshus är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården för män.

Öppet hus HVH

Verksamheten har till syfte att ge klienten stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet genom arbete, praktik eller studier, vilket ökar möjligheterna för individen att bli integrerad i samhället.

Halvvägshuset välkomnar de som fått beslut av Kriminalvården att få vistas i Skyddsvärnets Halvvägshus. Den intagne ska inte ha något påtagligt vård- eller behandlingsbehov. Även klienter som genomgått behandling eller där behandlingen kan ske i öppenvård kan komma i fråga.

Läs mer om Halvvägshuset