Öppet hus på halvvägshuset i Malmö

I går hölls öppet hus på Skyddsvärnets halvvägshus i Malmö. Under förmiddagen fick gäster möjlighet att besöka verksamheten och få information på plats.

Gästerna som kom från bland annat Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Krami bjöds på kaffe med tilltugg, fick en rundvandring i de fina lokalerna och kunde samtidigt mingla med och ställa frågor till personalen.

Anneli Norstedt-Elehvä, enhetschef, berättar:

”Det var ett mycket bra öppet hus där vi fick ansikten till röster som vi pratar med i telefon. Det är alltid bra att berätta om verksamheter på plats så att våra uppdragsgivare får en tydlig bild. Det gör det mycket lättare för dem att informera klienter som vill komma till halvvägshuset.”

Halvvägshuset är en utslussningsåtgärd inom Kriminalvården för män. Verksamhetens syfte är att ge klienten stöd till eget boende och deltagande i samhällslivet. Detta görs genom arbete, praktik eller studier, vilket ökar möjligheterna för individen att bli integrerad i samhället.

Mer om halvvägshus kan du läsa här.