Nytt poddavsnitt: Att bemöta klienter med beroendeproblematik

Skyddsvärnets medarbetare Bo Sandvall och Kristina Antonio deltar i Skyddsvärnets podcast för att prata om bemötande av klienter på Björka stödboende.

Bosse och Kristina arbetar på Björka stödboende, ett individuellt drogfritt boende för män och kvinnor från 18 år och uppåt med en psykosocial problematik och/eller med erfarenhet av missbruk och kriminalitet. Hur är det att jobba på ett stödboende som Björka? Vad är viktigt att tänka på när man bemöter och stöttar målgruppen? Hur bemöter man personer utifrån individuella förutsättningar och behov, samtidigt som man ska balansera generella riktlinjer i ett kollektivt boende?

Björka stödboende drivs av Skyddsvärnet och finns i Bromma och Hässelby. Boendet har funnits i 102 år och har en lång historia av att stötta personer i utsatthet till ett mer självständigt liv.

Lyssna