Nytt halvvägshus för att minska återfall i brott

Risken för att återfalla i brott är 14 procent lägre hos intagna som genomfört någon form av utslussningsåtgärd, det visar siffror från Kriminalvården. Halvvägshus är en av utslussningsformerna och nu startas ett nytt halvvägshus för män i Stockholm av ideella organisationen Skyddsvärnet – anno 1910.

– Insatser som hjälper människor att klara sig själva behövs för att motverka utanförskap i samhället. Halvvägshus är en av insatserna som behövs för att personer som avtjänat ett straff ska kunna komma in i samhället igen, säger Nilla Helgesson, direktor/vd på ideella organisationen Skyddsvärnet – anno 1910.

Halvvägshus som utslussningsform erbjudas endast några få intagna som visar stor motivation till att återanpassas och som har behov av utsluss. Några av kraven för att bo på halvvägshus är att klienten ska vara alkohol- och drogfri samt ha någon form av sysselsättning, som arbete, studier eller behandling.

– Vår erfarenhet är att klienterna på halvvägshus är väldigt skötsamma och motiverade till att förändra sina liv och komma in i samhället igen. Utan sådana insatser är risken större att återigen hamna i kriminalitet och utanförskap och det vill vi förhindra, säger Nilla Helgesson.

Det finns tre halvvägshus i Sverige, i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utöver det erbjuds halvvägshusplatser på olika stödboenden runt om i landet, bland annat av Skyddsvärnet. I år tilldelades Skyddsvärnet halvvägshuset för män i Stockholm genom Kriminalvårdens upphandling, och tar över avtalet efter privatägda Coach and care.

Platsen för halvvägshuset är Björka Bromma, som från och med den 15 mars övergår från stödboende till halvvägshus. Boendet ligger i Stockholmsförorten Bromma och är en stor villa med tillhörande trädgård som klienterna själva sköter om.

Källa Kriminalvårdens rapport: Utslussning – effekt på återfall i brott / Utslussning – effekt på återfall i brott

Här hittar du mer information om halvvägshus

För frågor om halvvägshus:
Nilla Helgesson, direktor/VD Skyddsvärnet
070-586 13 61
nilla.helgesson@skyddsvarnet.se

Björka Bromma halvvägshus.