Misshandelsfallen bland unga ökar

TV4Nyheterna rapporterar att misshandelsfallen bland unga har ökat och att få fall klaras upp. Många av ungdomarna håller till på ”Plattan” i Stockholm.

Vår trygghetsvärd Johan från SAFE Stockholm kommenterar i inslaget.

Främst skulle jag säga att det har med utanförskap att göra. Ungdomarna känner sig utanför och hittar en gemenskap här istället. Här finns droger och våldsbrott, så det är ingen bra miljö för ungdomar att vistas i.

Se inslaget