Lyckade satsningar på nyanländas etablering

Skyddsvärnet och andra organisationer i civilsamhället har med hjälp av statligt stöd skapat bättre förutsättningar i arbetet med asylmottagande och nyanländas etablering. Nu fortsätter det viktiga arbetet.

I december 2015 fördelade MUCF 94 miljoner kronor till tio organisationer i civilsamhället för att de skulle få bättre förutsättningar i arbetet med asylmottagande och nyanländas etablering. Organisationerna har bland annat satsat på språkintroduktion, läxhjälp, samhällsinformation, traumabearbetning, praktik och juridiskt stöd för nyanlända.

Läs nyhet

Läs rapporten