Jour- och familjehem står redo

Visste du att Skyddsvärnet har 60 aktiva jour- och familjehem som är utredda och klara för att ta emot uppdrag, årets alla dagar? Familjehemsvården finns för personer från 7 år och uppåt oavsett problematik.

Flera av Skyddsvärnets familjehem har hög säkerhet och används som skyddade boenden (för personer som lever i våld i nära relation och för avhoppare från kriminella gäng).

Efter en tid i familjehem kan den placerade få möjlighet att gå till Skyddsvärnets träningslägenheter och vi kan även bistå med sysselsättning om detta saknas.

Läs mer om Familjehemsvården här.