Hur stödjer vi unga på nätet? Tips & råd

Nätet är idag en stor del av barn och ungas liv. Under tisdagen föreläste David Sandberg Hjelm från Bris (Barnens Rätt i Samhället) på Skyddsvärnets frukostseminarium inför en engagerad publik om ungas vardag på nätet. David bjöd på flera tips och råd kring vad vi som vuxna kan tänka på.

Online och offline är idag lägen som är svåra att skilja på. Vad som sker i ungas mobiler påverkar livet offline och vad som sker utanför mobilen påverkar livet online. Det finns flera konkreta saker man kan tänka på som vuxen. Det främsta är att stödja, vara tillgänglig och inte skydda. Enligt David bör vi se barn och unga som kompetenta och oftast mer kunniga om internet än vad vi vuxna är.

Publiken ställdes frågan om vad vi som vuxna främst oroar oss över vad gäller barn och ungas närvaro på nätet. Svaren bestod bland annat av att man är rädd för sexuella utnyttjanden, kränkningar och mobbning, att de kommer i kontakt med sidor kring våld samt för mycket skärmtid.

Barnen däremot besitter en annan oro kring deras närvaro på nätet. Den oron handlar snarare om relationer, om att få vara med och att vara någon.

Att det är en stor skillnad mellan hur barn och vuxna ser på närvaron på nätet är en av de största utmaningarna enligt David. Det är detta vi behöver arbeta med så att vi bättre kan förstå och stödja barn och unga på nätet.

Så vad kan vi som vuxna göra rent konkret? Vi bör se till att det finns en vuxen som barnet kan vända sig till. Vi bör även se till att barnet själv har strategier för att på egen hand kunna hantera svåra situationer på nätet.

Tips till vuxna!

  • Var nyfiken och närvarande.
  • Ta allt på allvar.
  • Lägg inte på skuld, döm inte och straffa inte.
  • Visa att du vill och var tillgänglig för att prata, men tvinga inte.
  • Låt barn och unga låta utbilda dig i hur nätet fungerar.

Att förmedla till barn & unga

  • Blocka taskiga personer.
  • Våga prata med en vuxen om någonting händer.
  • Var källkritisk.
  • Peppa varandra och se till att flödet är schysst.

David avslutar med att noga påpeka att nätet är en plats för kärlek och pepp. Det vill säga inte en plats vi ska vara rädda för och behöva skydda barn och unga från. Det är en fin plats där vi kan dela med oss av erfarenheter och där alla är behövda.

#nätkärlek #viktigavuxnaDavid Sandberg Hjelm från Bris på Skyddsvärnets frukost 17 april