Hur stödjer man barn med en förälder eller familjemedlem i fängelse?

Minst 30 000 barn i Sverige har en förälder som sitter i fängelse. På Skyddsvärnets frukostseminarium den 16 maj föreläste Lina Hellmark och Camila Orellana från organisationen Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse) om hur man stödjer barn och unga med frihetsberövade familjemedlemmar.

Inte mitt brott – ändå mitt straff. Med denna mening inleds seminariet ”Barns påverkan av föräldrar i fängelse”. Barn begår inte brott och det är inte deras fel att en närstående är frihetsberövad. Ändå får barnen ta en stor del av straffet.

Att 30 000 barn i Sverige har en förälder som sitter i fängelse är lågt räknat. Om man även räknar de barn med föräldrar som sitter i fängelse utomlands och de barn som inte vet om att deras föräldrar är frihetsberövade blir siffran betydligt högre. Det är alltså otroligt många unga som befinner sig i denna situation och blir påverkade av den.

Enligt Bufff finns det tre punkter som barnen huvudsakligen hanterar:

  • Separation och förlust, eftersom barnen inte vet hur länge föräldern kommer vara borta.
  • Stigma och hemligheter, eftersom det ofta hålls hemligt att man har en familjemedlem som sitter i fängelse.
  • Förändringar i familjen, eftersom ansvaret för hemmet, ekonomin och andra syskon ofta hamnar på det äldsta barnet i familjen.

Barn med syskon i fängelse blir ofta påverkade på samma sätt som barn med föräldrar i fängelse. Äldre syskon agerar ofta förebilder och det är därför otroligt viktigt att yngre syskon får stöd och inte hamnar i samma kriminella mönster. Enligt en pågående studie om syskonskap och kriminalitet bland unga intagna är det nämligen en stor andel som växte upp med kriminalitet i sin familj eller närmiljö. Dessutom är det även många unga intagna som oroar sig för sina yngre syskon där hemma.

Vilket stöd behöver barn med en förälder eller familjemedlem i fängelse?

Barn har rätten att veta vad som pågår. Får de inte information händer det ofta att de tar till fantasin, vilket kan förvärra situationen. Därför är följande punkter viktiga för att undvika missförstånd:

  • Information och kommunikation som är rätt anpassad till barnets ålder.
  • God kontakt med den frihetsberövade.
  • Närvarande föräldrar/vuxna som samarbetar.
  • Känslomässigt och respektfullt stöd och bemötande.

Bufff understryker även vikten av att vi vuxna måste låta barnen fundera över och själva berätta vad de behöver. Vissa barn vill inte prata om sin situation, och då är det viktigt att skapa förtroende genom att visa att man inte måste prata, men att man finns där om barnet skulle vilja.

Lina Hellmark och Camila Orellana, Bufff