Hemlöshet i fokus

I dag hölls Skyddsvärnets frukostseminarium om hemlöshet. Medverkande i panelen var Linda Hallin, samordnare på Blixtjobb, Pernilla Parding, verksamhetsområdeschef på Stockholms Stadsmission och Rickard Loblom, enhetschef på Nattjouren.

I dag finns det ungefär 33 000 personer i Sverige som räknas som hemlösa, men mörkertalet är stort och uppskattas vara runt det dubbla.

– Att personer i 80-årsåldern lever som hemlösa i dagens Sverige är svårt att tro, men så ser det ut. Vi ser också fler ungdomar i hemlöshet idag. Hemlöshet för mig är att stå utanför i kylan och titta in på exempelvis ett julfirande. Att avkapas från allt och känna en enorm känsla av utanförskap, sa Rickard Loblom.

Det finns olika kategorier av hemlöshet, allt ifrån akut hemlöshet till soffsurfande. Man skiljer på strukturell hemlöshet och social hemlöshet. Strukturell hemlöshet rör personer utan sociala problem. Social hemlöshet beror ofta på andra faktorer som psykisk ohälsa och missbruk. En problematik som uppstår ibland är att de som befinner sig i strukturell hemlöshet hamnar i social hemlöshet efter en tid, då hemlösheten skapar en oerhörd sårbarhet.

Under seminariet diskuterades det kring hur olika aktörer kan bli bättre på att samverka. Blixtjobb är en verksamhet som gör verklig skillnad för personer som lever i utsatthet.

– Vad som driver mig i mitt arbete är att se hur stor skillnad en sysselsättning och några timmars arbete kan göra för exempelvis en person som levt i utsatthet under 30 års tid, sa Linda Hallin.

Bostad först är ett annat exempel på en modell som fungerar för att minska hemlösheten. Det konstaterades att det finns flera fungerande insatser, men att det kan göras ännu mer. Det behövs fler konkreta samarbetsprojekt med tydliga mål. Panelen pratade även om att det behövs en nationell strategi för hemlöshet.

– Det är en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo. Den strukturella hemlösheten ser ut som den gör mycket på grund av hur bostadsmarknaden ser ut. Vi måste se till att ha fler bostäder till alla. Politikerna måste fatta beslut och skapa reformer som kan förändra, sa Pernilla Parding.

Tack till alla medverkande!