Halvvägshus i Sverige – snart för kvinnor

Det finns halvvägshus i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skyddsvärnet driver halvvägshuset i Stockholm och tar över det i Malmö från januari 2018.

Samtliga halvvägshus i Sverige riktar sig till män, men arbete med att kunna erbjuda platser även för kvinnor pågår. Skyddsvärnet välkomnar att alla, oavsett kön, får möjlighet till denna framgångsrika form av utsluss.

Ta del av BRÅ:s (Brottsförebyggande rådet) rapport om utslussning från anstalt.

Till rapporten

 

Foto: Teresita Garit, Unsplash.com.

Från och med januari 2018 tar Skyddsvärnet över halvvägshuset i Malmö.